018-010/2018

opravilna številka zadeve

018-010/2018

naziv naročnika

Snaga d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

IEI d.o.o.

predmet javnega naročila

Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru

datum odstopa zadeve

11.01.2018