018-009/2018

opravilna številka zadeve

018-009/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Vatovec d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvedba selitev pripadnikov SV in drugih uslužbencev Ministrstva za obrambo RS

datum odstopa zadeve

11.01.2018