018-007/2018

opravilna številka zadeve

018-007/2018

naziv naročnika

Občina Ilirska Bistrica

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

CPK d.d.

predmet javnega naročila

Sanacija degradiranih območij - območje nekdanje tovarne Tok, II. faza

datum odstopa zadeve

08.01.2018