018-005/2018

opravilna številka zadeve

018-005/2018

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Kolektor Koling, d.o.o.

predmet javnega naročila

Rekonstrukcija in investicijska vzdrževalna dela na objektu Aškerčeva 5 - 2. faza

datum odstopa zadeve

05.01.2018