018-253/2017

opravilna številka zadeve

018-253/2017

naziv naročnika

Dom starejših občanov Ljubljana - Bežigrad

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KARAN & DELFIN, d.o.o.

predmet javnega naročila

SUKCESIVNA DOBAVA OKOLJU PRIJAZNIH ČISTIL, ČISTILNIH PRIPOMOČKOV IN PAPIRNE GALANTERIJE, v sklopu 2:"Čistila"

datum odstopa zadeve

07.12.2017