018-251/2017

opravilna številka zadeve

018-251/2017

naziv naročnika

Univerza v Mariboru

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

A1 Slovenija, d.d.

predmet javnega naročila

Storitve fiksnih in mobilnih komunikacij

datum odstopa zadeve

05.12.2017