018-250/2017

opravilna številka zadeve

018-250/2017

naziv naročnika

Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. (HSE)

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Varnost Maribor, d.d.,

predmet javnega naročila

Oprema sistemov tehničnega varovanja v družbah skupine HSE

datum odstopa zadeve

29.11.2017