018-248/2017

opravilna številka zadeve

018-248/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

3B+D d.o.o.

predmet javnega naročila

Telefonska centrala

datum odstopa zadeve

28.11.2017