018-247/2017

opravilna številka zadeve

018-247/2017

naziv naročnika

Šolski center Velenje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Izletnik Celje, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvajanje občasnih prevozov dijakov in študentov ŠC Velenje

datum odstopa zadeve

23.11.2017