018-246/2017

opravilna številka zadeve

018-246/2017

naziv naročnika

Generalni sekreteriat Vlade Republike Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Kibord, prevajalska agencija, d.o.o.

predmet javnega naročila

Storitve pisnega prevajanja, jezikovne redakcije mednarodnih sporazumov in pogodb, lektoriranja ter prevajanja s sodno overitvijo, v podsklopu 1.7 ruščina - slovenščina - ruščina

datum odstopa zadeve

22.11.2017