018-245/2017

opravilna številka zadeve

018-245/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Pomgrad, gradbeno podjetje, d.d.

predmet javnega naročila

URED R3-730/4105 Sveta Ana: Gradbena dela 4. etapa od km 0+000 do 2+235

datum odstopa zadeve

20.11.2017