018-238/2017

opravilna številka zadeve

018-238/2017

naziv naročnika

Pošta Slovenije d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

EES SISTEMI d.o.o.

predmet javnega naročila

Čiščenje poslovnih prostorov PS - ponovitev, v sklopu 4 in 5

datum odstopa zadeve

14.11.2017