018-237/2017

opravilna številka zadeve

018-237/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike za ceste

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

JV ZIL inženiring d.d. in Projekt d.d.

predmet javnega naročila

Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2017-2020, v sklopu 1 in 2

datum odstopa zadeve

13.11.2017