018-236/2017

opravilna številka zadeve

018-236/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike za ceste

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

VOC Celje d.d.

predmet javnega naročila

A-127/17; Ureditev G2-107/1275 Šentjur - Mestinje, skozi Stopče, od km 2+300 do km 3+250

datum odstopa zadeve

10.11.2017