018-235/2017

opravilna številka zadeve

018-235/2017

naziv naročnika

Snaga, d. o. o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

IEI d.o.o.

predmet javnega naročila

Začasni nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru - pogajanja

datum odstopa zadeve

08.11.2017