018-234/2017

opravilna številka zadeve

018-234/2017

naziv naročnika

Občina Bohinj

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

INKAING d.o.o.

predmet javnega naročila

Izgradnja kolesarske poti Senožeta (odsek A)

datum odstopa zadeve

08.11.2017