018-233/2017

opravilna številka zadeve

018-233/2017

naziv naročnika

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Pralnica Plat d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvajanje storitev pranja perila ter najema čistih inkontinenčnih podlog za večkratno uporabo

datum odstopa zadeve

06.11.2017