018-232/2017

opravilna številka zadeve

018-232/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Pomgrad, gradbeno podjetje, d.d.

predmet javnega naročila

Nadgradnja železniškega odseka Pesnica - Šentilj-državna meja

datum odstopa zadeve

03.11.2017