018-218/2017

opravilna številka zadeve

018-218/2017

naziv naročnika

Simbio d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

EKO LUX d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava zabojnikov in kontejnerjev za odlaganje odpadkov, v sklopu 6: "Dobava podzemnih kontejnerjev"

datum odstopa zadeve

11.10.2017