018-216/2017

opravilna številka zadeve

018-216/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ADCO & DIXI, varovanje okolja d.o.o.

predmet javnega naročila

D-093/17; Najem in vzdrževanje sanitarnih objektov ob državnih cestah v RS

datum odstopa zadeve

11.10.2017