018-215/2017

opravilna številka zadeve

018-215/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.

predmet javnega naročila

Dobava, montaža in zagon sistemov tehničnega varovanja v prostorih pravosodnih organov, s sklopu 3 in 4

datum odstopa zadeve

06.10.2017