018-214/2017

opravilna številka zadeve

018-214/2017

naziv naročnika

Občina Jesenice

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KOLEKTOR KOLING d.o.o.

predmet javnega naročila

Obnova objekta Ruardova graščina

datum odstopa zadeve

06.10.2017