018-186/2017

opravilna številka zadeve

018-186/2017

naziv naročnika

Simbio d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Saubermacher Slovenija, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava zabojnikov in kontejnerjev za odlaganje odpadkov, v sklopu 1: "Dobava zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov na 2 kolesih"

datum odstopa zadeve

12.09.2017