018-184/2017

opravilna številka zadeve

018-184/2017

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Celje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Siemens Healthcare d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava in montaža magnetno resonančnega tomografa (MR) vključno z izvedbo gradbeno obrtniško instalacijskih (GOI) del za pripravo prostora ter kompletno vzdrževanje MR aparata v obdobju šestih let

datum odstopa zadeve

08.09.2017