018-183/2017

opravilna številka zadeve

018-183/2017

naziv naročnika

Eles, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GORENJE PROJEKT, inženiring d.o.o.

predmet javnega naročila

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača

datum odstopa zadeve

08.09.2017