018-182/2017

opravilna številka zadeve

018-182/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Perfect, podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij, d.o.o.

predmet javnega naročila

Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema MFERAC

datum odstopa zadeve

08.09.2017