018-181/2017

opravilna številka zadeve

018-181/2017

naziv naročnika

Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ŠTRAF d.o.o.

predmet javnega naročila

Gradbeni nadzor pri izvedbi GOI del za izgradnjo stanovanjsko-poslovnega kompleksa Polje IV

datum odstopa zadeve

08.09.2017