018-160/2017

opravilna številka zadeve

018-160/2017

naziv naročnika

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MIKRO + POLO d.o.o.

predmet javnega naročila

Zaščitna oprema za dekontaminacijo za leti 2017 in 2018, v sklopu 1: "Zaščitne rokavice"

datum odstopa zadeve

11.08.2017