018-159/2017

opravilna številka zadeve

018-159/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

OSI d.o.o.

predmet javnega naročila

Javno naročilo za nabavo dveh strojnih šifrirnih modulov HSM

datum odstopa zadeve

11.08.2017