018-158/2017

opravilna številka zadeve

018-158/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Gastronomik d.o.o.

predmet javnega naročila

DOBAVA KUHINJSKE OPREME ZA ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA, v sklopu 1: "Dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Dob, ZPKZ Ig in ZPKZ Ljubljana"

datum odstopa zadeve

09.08.2017