018-156/2017

opravilna številka zadeve

018-156/2017

naziv naročnika

Mestna občina Koper

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ARCADA d.o.o.

predmet javnega naročila

VERTIKALNA MOBILNA POVEZAVA OBALNEGA OBMOČJA Z MARKOVIM HRIBOM V KOPRU

datum odstopa zadeve

08.08.2017