018-155/2017

opravilna številka zadeve

018-155/2017

naziv naročnika

Snaga d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

IEI d.o.o.

predmet javnega naročila

Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru

datum odstopa zadeve

07.08.2017