018-154/2017

opravilna številka zadeve

018-154/2017

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Omega svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup in preventivno vzdrževanje sistema za sekvenciranje druge generacije (NGS) za obdobje 5 let

datum odstopa zadeve

04.08.2017