018-153/2017

opravilna številka zadeve

018-153/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SIEMENS Aktiengesellschaft Oesterrich, Siemens d.o.o. in OSTRIA d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza«

datum odstopa zadeve

04.08.2017