018-131/2017

opravilna številka zadeve

018-131/2017

naziv naročnika

Občina Žirovnica

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Proplus, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi manjših investicij v občini Žirovnica v letu 2017

datum odstopa zadeve

14.07.2017