018-128/2017

opravilna številka zadeve

018-128/2017

naziv naročnika

Javno podjetje Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

OMV Slovenija, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o.

predmet javnega naročila

Sukcesivna dobava: I. sklop: Goriva in II. sklop: Kurilnega olja za obdobje treh let

datum odstopa zadeve

12.07.2017