018-036/2017

opravilna številka zadeve

018-036/2017

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ROCHE, farmacevtska družba, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup izotopov

datum odstopa zadeve

17.02.2017