018-035/2017

opravilna številka zadeve

018-035/2017

naziv naročnika

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Medico Tehnika, d.o.o.

predmet javnega naročila

OPREMA PROSTOROV STERILIZACIJE IN PRALNICE TER OPREMA OSTALIH PROSTOROV, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljena v šest sklopov

datum odstopa zadeve

16.02.2017