018-034/2017

opravilna številka zadeve

018-034/2017

naziv naročnika

Vrtec Postojna

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Geaprodukt d.o.o.

predmet javnega naročila

Sukcesivna dobava živil za obdobje dveh let

datum odstopa zadeve

16.02.2017