018-033/2017

opravilna številka zadeve

018-033/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

1.) COMPAREX, d.o.o. in 2.) ACORD-92, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov za obdobje 36 mesecev

datum odstopa zadeve

16.02.2017