018-032/2017

opravilna številka zadeve

018-032/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Riko, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvedba del pri nadgradnji odseka železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica

datum odstopa zadeve

16.02.2017