018-030/2017

opravilna številka zadeve

018-030/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GH Holding d.d.

predmet javnega naročila

Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza«

datum odstopa zadeve

15.02.2017