018-004/2017

opravilna številka zadeve

018-004/2017

naziv naročnika

Občina Slovenske Konjice

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KOVINOSTROJ SERVIS, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava in montaža kuhinjske opreme v vrtcu Prevrat

datum odstopa zadeve

10.01.2017