018-002/2017

opravilna številka zadeve

018-002/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GRAVITAS, d.o.o.

predmet javnega naročila

A-141/16; Izdelava PGD in PZI za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče

datum odstopa zadeve

06.01.2017