018-001/2017

opravilna številka zadeve

018-001/2017

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

1.) VGP d.d. in 2.) NIVO EKO d.o.o.

predmet javnega naročila

Izbor koncesionarjev za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda, v sklopu 4:"Koncesija za območje Savinje"

datum odstopa zadeve

05.01.2017