018-258/2016

opravilna številka zadeve

018-258/2016

naziv naročnika

Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava RS za pomorstvo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Sirio, d.o.o.

predmet javnega naročila

Redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe v obdobju sedmih let - podelitev koncesije

datum odstopa zadeve

27.12.2016