018-257/2016

opravilna številka zadeve

018-257/2016

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

EPI SPEKTRUM, d.o.o.

predmet javnega naročila

IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAMEN OPERATIVNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED HRUPOM ZA OBMOČJI MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN MESTNE OBČINE MARIBOR

datum odstopa zadeve

23.12.2016