018-003/2017

opravilna številka zadeve

018-003/2017

naziv naročnika

Občina Izola

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Javna razsvetljava d.d.

predmet javnega naročila

Prenova javne razsvetljave v Občini Izola

datum odstopa zadeve

09.01.2017