018-031/2017

opravilna številka zadeve

018-031/2017

naziv naročnika

Agencija za trg vrednostih papirjev

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Unistar LC d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup in vzdrževanje diskovnega polja

datum odstopa zadeve

15.02.2017