018-251/2015 Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o.

Številka: 018-251/2015-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »rekonstrukcijo MHE Goričane: LOT GD – gradbena dela« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Gorenjska gradbena družba, d. d., Jezerska cesta 20, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Gorenjska cesta 46, Medvode (v nadaljevanju: naročnik), 11. 11. 2015

ODLOČILA

Revizijski postopek postopka oddaje naročila za »rekonstrukcijo MHE Goričane: LOT GD – gradbena dela« se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi (objava 11. 5. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN2934/2015, in 15. 5. 2015 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, št. objave 2015/S 093-167634) z dokumentom »Odločitev o oddaji javna naročila« št. 01/15-VN/G z dne 17. 9. 2015 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Map-Trade, d. o. o., Špindlerjeva ulica 2C, Slovenska Bistrica. Zoper slednjo odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 5. 10. 2015, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom z dne 5. 11. 2015.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. AP/1339 z dne 10. 11. 2015 Državni revizijski komisiji odstopil vlogo z dne 6. 11. 2015, s katero je vlagatelj sporočil, da umika zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje naročila za »rekonstrukcijo MHE Goričane: LOT GD – gradbena dela« ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 11. 11. 2015

Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
 Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode,
 Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
 Map-Trade, d. o. o., Špindlerjeva ulica 2C, 2310 Slovenska Bistrica,
 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
 v spis zadeve, tu.